a  
 
 
ohDigital iBooks per a iPad: llegir, tocar i escoltar
 
   

Els e-books estan pensats per a ser llegits en tauletes, tot i que, en ocasions, també es poden llegir a l'ordinador o al telèfon mòbil.

D'entre tots els e-books en destaca l'iBook Multi-Touch que disposa de prestacions específiques i elements interactius singulars o gadgets:

  • Videos i audios.
  • Imatges en alta resolució.
  • Fotografies panoràmiques.
  • Galeries d'imatges.
  • Desplaçament de textos.
  • Elements emergents amb informació addicional.
  • Elements interactius.
  • Imatges 3D.
  • Enllaços a webs, e-mails i geolocalitzacions.

Cada fabricant de tauletes disposa de la seva plataforma de distribució de continguts. Les botigues més grans i populars que copsen l'oferta total del mercat són dues:

· iTunes, pertanyent la marca Apple. L'aplicació iBooks d'Apple disposa d'una botiga (iBookstore) on localitzar i descarregar els mateixos llibres d'iTunes, classificats per tipus, data, autor, tema, idioma, preu, segons els usuaris o volum de vendes. iBooks conté llibres en format Multi-Touch.

· Google play, relacionada amb el sistema operatiu Android. Pel moment, els llibres en aquesta plataforma no admeten continguts interactius.

Addicionalment els llibres digitals poden visualitzar-se com a fitxers en format .pdf i, per tant, poden estar disponibles i ser descarregats des de qualsevol servidor de web a través d'un simple enllaç.

ohDigital produeix principalment iBooks Multi-Touch (per a tauletes iPad) i els distribueix a totes les plataformes: iBookstore (Apple), Google play (Android) i en format de fitxer .pdf.

 
 
 
 
q
 
 
ohDigital iBooks: llegir, tocar i escoltar Les millors guies i més ràpides per a iViatgers  
ohDigital © 2012 · 646 50 37 63 · info@ohdigital.cat Requisits: aquests llibres només poden visualitzar-se amb iBook 2 en un iPad. Es necessita iOS 5