a  
 
 
   

ohDigital és un projecte empresarial modern que té per objecte la producció editorial en format electrònic.

L'organització està integrada per un grup ampli de persones amb una sòlida formació en diferents especialitats (humanitats, ciències, tecnologia, idiomes). I una àmplia experiència multi-disciplinar (audiovisual i multimèdia, disseny i comunicació, noves tecnologies, arts plàstiques).

ohDigital és pioner en l'oferta de productes adreçats a les demandes d'oci i cultura a través de les noves tecnologies i dels suports digitals, dotant les seves obres de senzillesa, funcionalitat i d'un estil romàntic en el seu tractament.

     

ohDigital es un proyecto empresarial moderno que tiene por objeto la producción editorial en formato electrónico.

La organización está integrada por un grupo amplio de personas con una sólida formación en diferentes especialidades (humanidades, ciencias, tecnología, idiomas). Y una amplia experiencia multidisciplinar (audiovisual y multimedia, diseño y comunicación, nuevas tecnologías, artes plásticas).

ohDigital es pionera en la oferta de productos dirigidos a las demandas de ocio y cultura a través de las nuevas tecnologías y los soportes digitales, dotando sus obras de sencillez, funcionalidad y un estilo romántico en su tratamiento.

 
q
 
 
ohDigital iBooks: llegir, tocar i escoltar Les millors guies i més ràpides per a iViatgers  
ohDigital © 2012 · 646 50 37 63 · info@ohdigital.cat Requisits: aquests llibres només poden visualitzar-se amb iBook 2 en un iPad. Es necessita iOS 5